В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Визата за шофьори, осъществяващи товарни превози, може да бъде еднократна или двукратна за срок до 90 дни. Многократна виза за срок до 1 година се оформя при наличието на предишни посещения в РФ през последните 12 месеца. С многократната шофьорска виза престоят в РФ може да бъде не повече от 45 дни за половин година.
За оформяне на шофьорска виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

Паспорт
Ксерокопие на паспорта
Една снимка
Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
Нотариално заверено копие на шофьорската книжка
Нотариално заверено копие на трудовия договор, сключен между шофьора и транспортното предприятие.
Оригинално писмо от асоциация на български предприятия, осъществяващи международни превози с молба за оформяне на виза.
Нотариално заверен документ, задължаващ шофьора да анулира визата си в случай, че прекрати трудовия договор с работодателя си /при оформянето на годишна многократна виза/ .

Срокът за оформяне на визата е 10 дни.

Освен това шофьор може да получи виза въз основа на покана, оформена пред органите на ФМС на Русия. За целта е необходимо да се представят във Визовый центр следните документи:

Паспорт
Ксерокопие на паспорта
Една снимка
Попълнена визова анкета
Оригинална покана на бланка на ФМС на РФ

В този случай оформянето на виза може да бъде съкратено до 3 или по-малко работни дни.

Консулската такса за оформянето на виза е 70 лева /със срок за разглеждане на молбата за виза 10 дни/ или 140 лева /при оформянето на виза въз основа на покана от ФМС и срок за разглеждане до 3 работни дни/.