В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Тип на визата: делова, еднократна. 
Срок на действие: до 90 дни. 
Срок за издаване: 10 работни дни. 
Цена: 35 евро (в български левове), при издаване на виза в срок от 3 дена – 70 евро.

Необходими документи за издаване на виза:
1. Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
2. Една цветна снимка 3,5x4,5 см.
3. Международен паспорт + ксерокопие на страницата от паспорта, на която са снимката, трите имена и датата на раждане.
4. Копие от медицинска застраховка.
5. Журналистическа карта.
6. Командировъчно удостоверение или писмо от работодателя до Посланика на Русия в България с молба да бъде издадена виза на журналиста (трите имена, дата, месец и година на раждане, номер на международния паспорт). В командировъчното удостоверение (или в писмото) задължително трябва да бъде отбелязано следното:
срок за пребиваване в Руската Федерация (дата: от...до...);
градовете, конто журналист има намерение да посети;
цел на командировката (отразяване на конкретно мероприятие …, репортаж на тема…; интервю с…и пр.)

Ако в командировъчното удостоверение или в писмото до Посланика на Русия не са отразени всички горепосочени данни, документите за виза няма да се приемат.