ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ВНИМАНИЕ!

 

Влизането на чужди граждани в Русия с въздушен транспорт при условията на пандемията COVID-19
 
При регистрацията (качването) на борда на самолет чуждите граждани трябва да имат със себе си медицински документ (на руски или английски език), потвърждаващ отрицателния резултат от лабораторно изследване на биологичен материал за наличието на COVID-19 по метода PCR.
 
Материалът трябва да бъде взет за изследване не по-рано от три календарни дни преди датата на пристигане на територията на Руската Федерация. В случай че е невъзможно да се предостави такъв медицински документ на руски или английски език, има възможност той да бъде предоставен на официалния език на държавата, в която е регистрирано медицинското учреждение, издало медицинския документ, придружен с превод на руски език, нотариално заверен от консулско длъжностно лице на Руската Федерация.
 
Освен това, преди пристигане на територията на Руския, чуждите граждани са длъжни да попълнят анкета на лице, пристигащо на територията на Руската Федерация, която е публикувана на официалния уебсайт на „РОСПОТРЕБНАДЗОР“:
 

Чуждите граждани при влизане на територията на Руската Федерация трябва да притежават медицински документ (на руски или на английски език), който да потвърждава отрицателен резултат от лабораторно изследване на биологичен материал по метода на полимеразно верижна реакция (PCR-тест) за доказване на COVID-19.

Биологичният материал трябва да е взет не по-рано от три денонощия (72 часа) преди влизането на територията на Руската Федерация. При невъзможност чуждият гражданин да  предостави медицинския документ на руски или на английски език се допуска документът да бъде съставен на официалния език на държавата, в която е регистрирана лабораторията, издала съответния медицински документ. Документът трябва да е придружен от превод на руски език, като верността на превода задължително да е нотариално заверена от консулски служител на Руската Федерация.

Освен това, предварително, преди пристигането на територията на Руската Федерация чуждият гражданин е длъжен да попълни Анкета на пристигащо в Руската Федерация лице, която може да бъде свалена от официалния сайт на „Роспотребнадзор“ – раздел „За нова короновирусна инфекция/О новой коронавирусной инфекции“, подраздел „Препоръки за населението/ Рекомендации для населения“:

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/naselenie.php