В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Учебна виза се издава на чужд гражданин, идващ на територията на Руската Федерация за обучение в образователно учреждение въз основа на покана със срок на действие до 3 месеца с възможност за последващо удължаване от териториалните органи на Федералната миграционна служба на Руската Федерация, според мястото на миграционна регистрация по местопребиваване, чрез издаване на многократна виза за целия срок на договора за обучение, сключен в съответствие със законодателството на  Руската Федерация в областта на образованието, но за не повече от 1 година за всяка следваща виза.

За получаване на учебна виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

Паспорт
Ксерокопие на паспорта
Една снимка
Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
Оригинална покана на бланка на ФМС на Русия

За краткосрочно обучение в Русия / курс, стаж, семинар/ като основание за издаване на виза може да бъде представено писмено обръщение от руското учебно заведение, оформено според изискванията, изложени в раздел „Облекчен ред за издаване на визи”.

Паспортът трябва да е валиден не по-малко от 1,5 от началото на действието на визата.

Българските граждани са освободени от консулска такса при издаването на учебни визи.