В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Туристическа виза се издава за срок от 1 месец на чужд гражданин, влизащ на територията на Руската Федерация като турист. Обикновената туристическа виза може да бъде еднократна или двукратна. Многократна туристическа виза не съществува. Двукратността на визата трябва да бъде отразена в туристическите документи, като се включат точните дати на 1-ия и 2-я вход/изход от страната.

За получаване на туристическа виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:
Паспорт
Ксерокопие на паспорта
Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
Една снимка /цветна, с размери 3,5 х 4,5 см/
Потвърждение от руската туристическа фирма за настаняване в хотел по установен формуляр
Оригинал на договор за оказани туристически услуги, сключен с чуждестранна туристическа фирма или със задгранично представителство на руска туроператорска фирма /ваучер/.
Полица за медицинска застраховка, действаща на територията на Руската Федерация за целия срок на пребиваване и на застрахователна сума не по-малка от 30 000 Евро.

Обръщаме внимание на излизащите, че при преминаване границата на Руската Федерация трябва да носят със себе си не само паспорт с туристическа виза, но и обратен билет с посочена дата на излитане, ваучер с потвърждение за резервация и платени услуги и средства за пребиваване в РФ. В отделни случаи консулът има право да изиска от кандидата за виза да  представи билетите и документите, удостоверяващи финансовата му състоятелност, в момента на подаване на документите за виза.

Консулската такса за оформяне на виза е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е 10 дни/ или 140 лева /срокът за разглеждане е 3 работни дни/.