В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Транзитна виза се издава на чуждестранен гражданин с цел транзитно преминаване през територията на Руската федерация или с цел евакуация на чужд гражданин, пристигнал в Руската Федерация по ред, не изискващ получаването на виза /пътници на круизни транспортни средства, граждани на страни, с които Руската Федерация има съглашения за безвизово влизане, и пътници, извършващи безвизов транзит до 24 часа/. Транзитната виза се издава за срок до 10 дни. Консулските учреждения на Руската Федерация, намиращи се извън пределите и, имат право да издават само двукратни транзитни визи.

За получаването на транзитна виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

Паспорт с виза за съответната по маршрута държава /ако такава виза е необходима/
Ксерокопие на паспорта
Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
Една снимка
Билети за пътуване с потвърдени дати на влизане и излизане от Руската Федерация.

Транзитна виза на чужд гражданин, пътуващ през територията на Руската Федерация към друга държава с въздушен транспорт, се издава за срок не по-дълъг от 3 дни. За чужд гражданин, извършващ директен полет над територията на Руската Федерация, транзитна виза не се изисква.

Транзитна виза на чужд гражданин, пътуващ през територията на Руската Федерация към друга държава с лекотоварно автотранспортно средство, се издава за срок, необходим за транзитно преминаване по най-краткия маршрут. Указаният срок се определя предвид пробег за денонощие от 500 км.


Консулската такса за оформянето на виза е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е 10 дни/ или 140 лева /срок за разглеждане 3 работни дни/.