В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Работна виза се издава на чужди граждани, пристигащи в Руската Федерация с цел осъществяване на трудова дейност само след покана, издадена от Федералната миграционна служба на Руската Федерация.
За издаването на работна виза е необходимо да се представят във Визовый центр следните документи:
1. паспорт;
2. ксерокопие на паспорта;
3. една цветна снимка с размери 3,5х4,5 см;
4. попълнена визова анкета (формулярът е достъпен на адрес: https://visa.kdmid.ru);
5. покана на бланка от Управлението на МВР на Русия по миграционни въпроси – в оригинал;
6. медицинска застраховка за времето на престоя (с покритие не по-малко от 30 000 Евро);
7. документ за изследване за СПИН (AIDS)- при престой в страната над 3 месеца.
Паспортът трябва да бъде валиден минимум година и половина (1,5г.) от момента на получаване на руската виза.

Консулските такси за издаване на визи са:
За еднократна работна виза - 75 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  10 работни дни) или 150 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  3 работни дни).
За двукратна и многократна виза – 105 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  10 работни дни) или 210 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  3 работни дни) .