Обучаване във вузовете на Русия

Руските сънародници, живеещи в чужбина, и чуждестранни граждани имат възможност да получат висше образование в Русия безплатно за сметка на федералния бюджет.

Започвайки от 2017 година процесът на кандидатстване стана по-лесен. Сега е необходимо да се регистрира на портала «Education in Russia», да се прикачат необходимите документи и да се чака одобряване от страна на вуза. Избиране на кандидат-студенти се осъществява в два етапа: първи етап се провежда от представителството на Россотрудничество в България, а другия – от руски образователни учреждения, готови да приемат чуждестранни граждане от тези, които са били одобрени на първия етап.

Всеки претендент има възможност да избере като място на бъдещето си следване до шест университета (не повече от два в един федерален окръг на Русия, а също така в гр.Москва и Санкт Петербург).

По-подробна информация можете да откриете в сайта «Education in Russia», а също така при специалистите на Россотрудничество.

Полезни сведения за система на руското образование съдържи и портал www.edu.ru.