КОНСУЛСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Консулският отдел на Посолството на Руската Федерация в България осъществява прием за регистрация на граждани на Руската Федерация, живеещи в софийския консулски окръг. Регистрацията на руски гражданин в задгранично учреждение е изключително доброволна, осъществява се само по негово желание и не зависи от целта и срока на пребиваване зад граница. Законодателството не поставя никакви ограничения пред руските граждани за такава регистрация. При това наличието или липсата на такава регистрация не поражда каквито и да било правни последствия за гражданина.

Регистрацията на граждани в консулския отдел се състои във фиксирането от консулско длъжностно лице на предоставените от гражданите данни за контакт, които в съответствие със закона се използват с цел да гарантират правата, интересите и безопасността им. Например, ако в чуждата държава възникне извънредна ситуация, сведенията за мястото на пребиваване на гражданина, макар и за кратко, за начините за екстрена връзка с него или неговите роднини могат да са от решаващо значение.

Данните от регистрацията се използват и при съставянето на избирателните  списъци на намиращи се зад граница избиратели и участници в референдум.

Консулска регистрация може да направите чрез следната връзка:
 

http://passportzu.ru/consulpetition/pages/petitions/consulpetition.aspx