Поради повреда на градския телефонен кабел в гр.София в Посолството времено не работят телефонната и факсимилната връзка.
 
Контактен телефон на Посолството: +359 2 963 16 63
Консулския отдел: +359 88 770 41 45
 
Компанията-доставчик на услугата прави всичко възможно в най-скоро време проблемът да бъде оправен. Ще информираме допълнително за възстановяване на нормалния режим на работата на телефоните на Посолството.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с Разпореждане на Правителството на Руската Федерация №635-р от 16 март 2020 година:

 

От 00:00 часа на 18 март 2020 г. временно се преустановява приемът на документи, оформянето и издаването на всички категории визи за чужди граждани и лица без гражданство в дипломатическите представителства и консулските служби на Руската Федерация в чужбина.

Изключения се правят само за дипломатически, служебни и делови обикновени визи за следните категории лица: акредитирани или назначени сътрудници на дипломатическите представителства и консулските служби на чужди държави в Русия, служителите на международни организации и на техните представителства, както и на други официални представителства на чужди държави, намиращи се на територията на Руската Федерация, също така за членове на семействата на горепосочените лица, водачи на международен автомобилен превоз, членове на самолетни, морски и речни екипажи, на влакови и локомотивни бригади на международен ж/п транспорт, членове на официални делегации и лица, притежаващи дипломатически, служебни, в това число и обикновени частни визи, издадени във връзка със смъртта на близък роднина.

Разпореждане на Правителството на Руската Федерация №635-р от 16 март 2020 година

Разпореждане на Правителството на Руската Федерация №730-р от 25 март 2020 година

ВНИМАНИЕ!!!

ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО БАНКОВ ПЪТ:

1) С БАНКОВА КАРТА НА КАСАТА;

                                                            2) С ПЕРЕВОД ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СМЕТКАТА НА ПОСОЛСТВОТО.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПАРИ В БРОЙ!