В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Хуманитарна виза се издава на чужд гражданин, идващ в Руската Федерация с цел осъществяване на научни, културни, обществено-политически, спортни или религиозни контакти, поклонничество, благотворителна дейност или доставка на хуманитарна помощ. Обикновената хуманитарна виза може да бъде еднократна или двукратна за срок до 3 месеца или многократна за срок от 1 година.

За оформянето на хуманитарна виза е необходимо да представите следните документи:

Паспорт
Ксерокопие на паспорта
Една снимка
Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
Оригинална покана на бланка на ФМС или на МВнР на Русия

Като основание за издаване на виза може да представите оригинал на писмено обръщение от руска организация, участваща в хуманитарна дейност с покана към конкретния чужденец, оформена съгласно изискванията, изложени в раздел „Облекчен ред за издаване на визи”.

Основание за издаване на виза може да бъде и телексно указание от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратено в консулския отдел по каналните връзки на МВнР.

Общият срок на пребиваване на чуждия гражданин на територията на Руската Федерация с многократна хуманитарна виза за 1 година не може да надвишава 90 дни  в течение на всеки период от 180 дни.

Българските граждани са освободени от консулска такса при издаването на хуманитарна виза.