Придобиване на Руско гражданство

Понастоящем редът за придобиване на руско гражданство се регулира от Федералния закон от 31 май 2002 година № 62 „За гражданството на Руската Федерация” (по-нататък – Федерален закон). Съгласно член 33, алинея 4 от Федералния закон, списъкът с необходимите документи за придобиване на  руско гражданство е определен с Наредба за реда на разглеждане на въпроси по гражданството, утвърден с Указ № 1325 на Президента на Руската Федерация от 14.11.2002 г.