Руско-българските търговско-икономически отношения

Русия запазва петото място по обем на външната търговия с България и второто място по износ на своя продукция за българския пазар. Основно – енергоресурси.

Според руската статистика, през 2019 г. стокообменът между Русия
и България състави 3,268 млрд щ.д., което на 5,8% по-малко от 2018 г. Износът на руските стоки в България състави 2691 млн щ.д. (-8,6%), вносът в Русия
от България – 577 млн щ.д. (+9,8%). Търговското салдо в полза на Русия състави 2114 млн щ.д.

По данните на българската статистика, през 2019 г. двустранният стокообмен нарасна с 2,4% и достигна 4,269 млрд щ.д. Износът се запазва на ниво на 2018 г. – 3685,4 млн щ.д. (-0,04%). Вносът се увеличи с 21,1% до
584,1 млн. щ.д. Търговското салдо в полза на Русия състави – 3,101 млрд щ.д.

По информация на Федералната митническа служба на Русия, през януари-ноември 2020 г. стокообментът между Русия и България състави
2,26 млрд щ.д., което е с 24 на сто по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. От Русия в България бяха изнесени стоки на стойност 1,79 млрд щ.д.
(-27%). Вносът от България състави 471 млн щ.д. (-11,8%). Салдо в полза на Русия – 1,3 млрд щ.д.

В структурата на руския внос от България преобладава търговия
с електроуреди и стоки на химическата промишленост, включително медикаменти. Русия изнася за България предимно енергоресурси и продукти на тяхната обработка, тръби, алуминий, мед, минерални торове.

По данните на Банката на Русия, обемът на натрупани преки руски инвестиции в икономиката на България към началото на 2019 г. състави
3,1 млрд. щ.д. По данните на Българската народна банка, през 2019 г. потокът на преките инвестиции в България от Русия възлиза на 141,8 млн. щ.д.

Руските компании в продължение на много години бяха надеждни оператори на българския пазар. ОАО «Газпром експорт» осъществява доставки на газ в България от 1947 г. Групата на компании «Лукойл» традиционно извършва разнообразната дейност – от преработване на нефт на собствения завод в Бургас до търговия на гориво на дребно чрез най-голямата в страна верига, която наброява повече от 200 бензиностанции. През юли 2018 г. ГК «Росатом» приключи техническо-икономическото обоснование за удължаване на срока на експлоатацията на 6-ти енергиен блок на АЕЦ «Козлодуй» до 60 години. През декември 2019 г. беше пролонгиран договор между АО «ТВЕЛ» и АЕЦ «Козлодуй» за доставки на руското ядрено гориво до 2025 г.

Важната роля в задълбочаване на икономическото сътрудничество с България играят руските региони. През септември 2019 г. на българското черноморско крайбрежие бяха проведени Дни на Северния Кавказ в България. Делегациите бяха изпратени от всички региони на Севернокавказки федерален окръг. В програмата бяха включени руско-български туристически и инвестиционен форум, бизнес сесии, тематически кръгли маси.

Междуправителствената Руско-Българска комисия по икономическото и научно-техническото сътрудничество (МПК) е ефективен инструмент за решаване на въпроси на двустранните търговско-икономически отношения на държавното ниво. XVII-то заседание на МПК беше проведено през септември 2019 г. във Варна под председателство на Министъра на промишлеността и търговията на Руската Федерация Д.В.Мантуров и Министъра на енергетиката на Република България Т.Петкова. В рамките на заседанието беше проведен руско-българския бизнес-форум, който събра представители на повече от 50 най-големите компании.

През март 2020 г. за нов съпредседател на МПК от руската страна е назначен Министър на здравеопазването на Руската Федерация М.А.Мурашко.

Повече информация относно работни групи на МПК се намира на сайта на Министерството на икономическото развитие на Руската Федерация: www.ved.gov.ru/exportcountries/bg/.