В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Делова виза се издава на чужд гражданин, идващ в Руската Федерация с делова цел. Деловата виза може да бъде еднократна или двукратна за срок от 90 дни или многократна със срок до 1 година. Непрекъснатото пребиваване на чужд гражданин на територията на Руската Федерация с делова многократна виза до 1 година не може да надвишава 90 денонощия в течение на всеки период от 180 дни.

За оформяне на делова виза трябва да представите във Визовый центр следните документи:

Паспорт
Ксерокопие на паспорта
Една снимка
Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
Оригинална покана на бланка от МВнР или от ФМС на Русия

Като основание за издаване на виза може да бъде представено писмено обръщение, оформено на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер на  руското юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация с покана към съответния чужденец. Допълнителните изисквания към такива обръщения и редът за подаване на документи за виза са изложени в раздела „Облекчен ред за издаване на визи”.

Основание за издаване на виза може да бъде и телексно указание на Консулския Департамент на МВнР в Русия изпратено до консулския отдел по каналните връзки на МВнР.

Непрекъснатият престой на чужд гражданин на територията на Руската Федерация с многократна делова виза за срок от 1 една година не може да надвишава 90 денонощия в течение на всеки период от 180 дни.

Консулската такса за оформяне на виза е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е 10 дни/ или 140 лева / при разглеждане за 3 работни дни/.