В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Частна виза се издава за срок до 3 месеца на чужди граждани, идващи в Руската Федерация с цел гостуване въз основа на покана от Федералната миграционна служба на РФ за вход в Руската Федерация, оформена по молба на гражданин на Руската Федерация или от чужд гражданин, получил „вид на жителство” в Руската Федерация. Частна виза за влизане на територията на Руската Федерация се издава също на чужд гражданин при необходимост от екстрено лечение. Обикновената частна виза може да бъде еднократна или двукратна.
За оформяне на частна виза е  необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

Паспорт
Ксерокопие на паспорта
Една снимка
Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
Оригинална покана на бланка на ФМС на Русия

Частните визи се издават за срок не по-дълъг от 90 /деветдесет/ дни.

Консулската такса за оформянето на виза е 70 лева /срок за разглеждане на молбата 10 дни/ или 140 лева /срок за разглеждане 3 работни дни/.

Частна виза / по молба от граждани на РФ, които нямат адресна регистрация в Русия и са на постоянна консулска регистрация в Посолството на РФ в България/.
Този тип виза се издава на близки роднини /деца, съпруг/съпруга и родители/ на гореуказаната категория граждани на РФ за срок до 3 месеца по тяхна молба пред Посланика на Русия  в България /срокът за разглеждане на молбата е не по-малко от 10 дни/. При това в консулския отдел трябва да бъдат представени оригинали и копия на актове за раждане, брак, действителни паспорти /плюс копия/ на гражданина на РФ и на канещото лице, негова снимка, попълнена визова анкета и медицинска застраховка /копие/ с покритие не по-малко от 30 000 Евро. Застраховката трябва да бъде сключена до подаването на документите за виза и да е валидна за целия предполагаем период на пътуването.

Консулската такса за оформяне на визата е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е около 14 дни/.