Обратно

Във връзка със постъпващите апели на руски граждани – собственици на недвижими имоти в Република България

Във връзка със постъпващите апели на руски граждани – собственици на недвижими имоти в Република България, не притежаващи разрешителни за пребиваване в страната, относно невъзможността им да пристигнат в България поради въведени от българското правителство, с цел противодействие на разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19, ограничителни мерки уведомяваме, че Посолството е направило съответните писма до Министерството на външните работи на Република България и до Министерството на здравеопазването на България с предложение, да се разгледа възможността да бъдат допуснати на територията на Република България руски граждани – собственици на недвижими имоти в страната, притежаващи валидни национални и Шенгенски визи.

За резултатите ще информираме допълнително.