От 01 юли 2019 година чужди граждани имат възможност да подават документи и да получават еднократни визи във вид на електронен документ за посещението на Калининградска област  и Санкт-Петербург, Ленинградска област на Руската Федерация на специализирания сайт на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес:  http://electronic-visa.kdmid.ru.

 

В условията на повишаване на качеството на обслужване на гражданите, подаващи документи за получаване на виза за пътуване до Руската Федерация, в района на консулския окръг на Посолството на Русия (район на действието на Генералното консулство) функционира Руски визов център (на адрес: гр.София, ул. Елемаг № 22). Часове на приемане: понеделник-сряда-петък от 9.00 до 12.00 часа (приемане и издаване на паспорти).

Основните задачи на центъра са: ускоряване и опростяване на процедурата за получаване на виза, създаване на максимално комфортни условия за посетителите, разясняване на правилата за влизане и престой на територията на Руската Федерация, проверка на наличието на необходимите документи, предвидени за издаването на виза, както и представяне на интересите на кандидатстващите за виза пред консулската служба при подаване (получаване) на документи от тяхно име.

Вземането на решение за издаване или отказ за издаване на виза, както и оформянето на самата виза за чужди граждани извън пределите на Руската федерация остава прерогатива на руските консулски служби.

За кандидатстващите за виза остава възможността за пряко посещение на консулската служба с цел подаване на документи за виза. Дадената възможност се реализира чрез попълване на онлайн заявка за записване на час на страницата на консулската служба в Интернет (http://sofia.kdmid.ru).

С цел изключване на измами със системата за предварително записване, консулската служба приема документи само от тези лица, чиито лични данни са внесени в системата при регистрирането на заявката. В случай, че данните в системата не съвпадат с данните на лицето, което подава документи за издаване на виза, те не се приемат за разглеждане. Резервирането на час за прием в консулската служба чрез системата предвижда подаването само на един комплект документи.

Обръщаме вниманието Ви на необходимостта от пренос на валидна руска виза от изтекъл (невалиден) паспорт в нов преди заминаването Ви за Русия.

Наличието на руска виза в изтекъл или невалиден паспорт не Ви дава право да примините границата при влизането на територията на Руската Федерация.