ВНИМАНИЕ!!!

ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО БАНКОВ ПЪТ:

1) С БАНКОВА КАРТА НА КАСАТА;

                                                            2) С ПЕРЕВОД ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СМЕТКАТА НА ПОСОЛСТВОТО.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПАРИ В БРОЙ!