За желаещите да получат безплатно висше образование в Русия

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество обявяват прием на чуждестранни граждани и съотечественици, за безплатно обучение през 2016/2017 учебна година.
Модератор е Представителството на Россотрудничество в Република България.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ
До 1 април 2016 година.
Всички документи трябва да се подават в хартиен и електронен вариант (скан. във формат *jpg).
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се приемат в Представителството на Россотрудничество в Република България (София, ул. Шипка №34) в отдел „Наука и образование”, кабинет №212 (работни дни от 10:00 до 13:00 и от 15:00 до 17:00ч.)
Телефон за връзка: +359 2 946 19 06/ +359 2 943 35 23
e-mail: rkic.sofia@gmail.cominfo@rkic-bg.comdihanova.kalina@mail.ru 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Всички нужни документи трябва да са преведени на руски език с нотариална заверка на самия превод.

А) Документи за кандидатстване по основните образователни  програми (бакалавър, специализация, магистратура, аспирантура, докторантура):

1.  Попълнена анкета (на сайта rkic-bg.com) с две цветни снимки 35x45 мм. Образец  може да видите на сайта rkic-bg.com. 
2.  Копие на задграничния паспорт, с който кандидата ще пътува. Срокът на действие на документа да бъде не по-малко от 18 месеца от начална дата на визата.
3.  Копие от медицинска справка за отсъствие на ХИВ и СПИН, издадена от официален орган на страната.
4.  Копие от медицинска справка за отсъствие на противопоказания за обучение в Русия, издадена от официален орган на страната.
5.  Копие от документите за получено образование с приложение на получени оценки  и указани предмети (ученици в 12 клас или студенти от 4 курс бакалавър могат да предоставят академична справка с приложение на получени оценки и предмети).
6. Списък с научни публикации и/или реферати (ако има такива).
7. Копие на други документи /дипломи, грамоти, награди от олимпиади и конкурси и др.
8. Копие на документите, потвърждаващи нивото на подготовка при кандидатстване за специалности в областта на културата и изкуството.
9. След 1 етап на подбор на кандидатите – документ с резултати от класирането (предоставя се от Представителство на Россътрудничество в България).

Б) Документи за кандидатстване за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията)

1. Попълнена анкета (на сайта www.rkic-bg.com) с две цветни снимки 35x45 мм. Образец  може да видите на сайта www.rkic-bg.com.
2. Копие на задграничния паспорт, с който кандидата ще пътува. Срокът на действие на документа да бъде не по-малко от 18 месеца от начална дата на визата.
3. Копие от документите за получено образование с приложение на получени оценки  и указани предмети (ученици в 12 клас или студенти от 4 курс бакалавър могат да предоставят академична справка с приложение на получени оценки и предмети).
4. След 1 етап на подбор на кандидатите – документ с резултати от класирането (предоставя се от Представителство на Россътрудничество в България).

При попълване на заявлението шифърът и наименованието на избраното направление на подготовката/специалността на обучението трябва да съответстват на тези, посочени в «Приложение 1» (http://rkic-bg.com/images/postuplenie/Raspredelenie.doc). Отделно направление може да включва няколко конкретни специалности. Конкретната специалност и нейният код, както и наименованията на вузовете трябва да съответстват на тези, публикувани в сайта www.russia-edu.ru.

ПРИЕМА НА КАНДИДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В РУСИЯ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР И СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА:

На първи етап се провежда от представители на Россотрудничество в България.
Втория етап на конкурса се провежда от Министерството на образованието и науката на Русия.
На кандидата се предоставя възможност самостоятелно да избере място на своето бъдещо обучение (пункт 25 от анкетата) до 6 висши учебни заведения (не повече от 2 университета в един федерален окръг на РФ, в това число Москва и Санкт-Петербург). Указанието на един университет за обучение не е препоръчително. Препоръчва се в анкетата да се укаже не по-малко от 3 университета.
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. В конкурса могат да участват граждани на Република България
2. Предпочитание имат кандидати, които са победители на олимпиади или на конкурси, а също така кандидати имащи отлични или много добри оценки по предметите указани в документа за образование.
3. Документи, които не са опаковани в съответствие с изискванията, а също така и техните преводи на руски език, които не са нотариално заверени, не се приемат.
4. Кандидатите на обучение по направление „Изкуство и култура” трябва да изкарат изпит в университетите, които са посочили. Срок на провеждане е в съответствие с графика (http://rkic-bg.com).
УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ:
- На одобрените студенти им се предоставя безплатно обучение за целия период на обучение с предоставяне на академична стипендия.
- Общежитието е на условията на руски граждани, които се обучават за сметка на държавна стипендия.
- Медицинското обслужване по време на обучението се предоставя чрез медицинска застраховка получена в Русия за сметка на лични средства от студента.
- В случай, че студента бъде изключен заради академична неуспеваемост, повторно обучение на бюджетна основа чрез Министерството на образованието и науката на РФ не се предоставя.
- В случай на нарушение от страна на студента във връзка с паспортно визовия режим, разходите по депортирането му са за негова сметка.